SmArt-E onderzoeksprogramma in Duitsland

Smartphone-ondersteunde artrose training met educatie

Heup- en knieartrose gaat gepaard met pijn en beperkingen bij bewegen, de levenskwaliteit en het arbeidsvermogen. De richtlijnen bevelen oefentherapie en onderwijs aan als primaire behandelingsstrategieën.

Hun potentieel wordt in de praktijk van de gezondheidszorg echter vaak niet ten volle benut. Er is een gebrek aan landelijk beschikbaar aanbod, en de kwaliteit van de huidige programma's kan verder worden verbeterd, vooral voor ouderen met osteoartritis en andere bijkomende ziekten, alsook wat betreft de training van therapietrouw thuis en het zorgen voor permanente gedragsverandering.

Meer informatie (Duits)

Gefinancierd door:

Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)